Etableringsjobb handlar om att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Delar av LO och organisationerna i Svensk Näringsliv är överens om att förhandlingarna vidare till regeringen, som förväntas öppna plånboken vad gäller utbildning på betald arbetstid, minskad arbetsgivaravgift och beskattning.


– Tanken är att kostnaderna inte ska bli större för arbetsgivaren än nytta, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
Enligt honom är alla förbund inom Svenskt Näringsliv med på etableringsjobben.
– Alla förbund har gett i uppdrag att förhandla fram formerna för en uppgörelse.
På LO-sidan är det mer splittrat. Sedvanligt är inte Transport med på något samarbete. Byggnads och GS har redan överenskommelser på plats med respektive arbetsgivarorganisation.
 
LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är ändå ”väldigt glad”.
”Nu går vidare med att skapa möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet”, kommenterar han.
Mindre glad är Svenskt Näringslivs Peter Jeppsson.
”Det är ett svaghetstecken från LO att man inte lyckats samla sig bakom överenskommelsen”, tycker han.