Alliansregeringen avskaffade revisionsplikten, något som Riksrevisionen har granskat konflikterna av i rapporten: Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar.
Riksrevisionen kommer fram till att kostnadsminskningarna är små och att bolag utan revisor har lägre tillväxt än bolag med revisor. Riksrevisionen vill motverka skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Men regeringen tänker inte gå med på myndighetens rekommendation att återinföra revisionsplikten.
 
Regeringen skriver i sitt beslut: ”Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla och kommer att beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Iakttagelserna utgör enligt regeringens mening dock inte tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.”