Det nya kravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Kravet ska träda i kraft 1 mars 2018.


”Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar sina skulder”, kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund.
Inte oväntat är Bankföreningen kritisk till de skärpta amorteringskraven.
 
”Det har mer negativa än positiva effekter och att den därför inte bör genomföras. Reglerna är väldigt komplexa och kommer att ytterligare försvåra rörligheten på bostadsmarknaden. Att köpa en bostad är ofta ett hushålls största investering i livet. Bostadsmarknaden måste därför präglas av långsiktiga regler. Att införa nya amorteringskrav mindre än två år efter att det nuvarande kravet trädde i kraft, och innan effekterna har kunnat analyseras, går emot principen om långsiktighet och förutsägbarhet”, kommenterar Bankföreningens vd Hans Lindberg.