Raset för pressens annonsaffärer fortsätter, visar statistik från Sveriges Mediebyråer över hur mediebyråerna placerar uppdragsgivarnas pengar för reklamutrymme.

Värst ser det ut för kvällspressen som tappade 46 procent till den klena summan 5,0 miljoner kronor under september, jämfört med motsvarande period i fjol. Hittills i år har kvällspressen tappat 28 procent av sina annonser för papperstidningarna. Populärpress, dagspress i storstäderna samt fackpress är alla ner över 20 procent i år.

Under september ökar annars mediebyråerna köp av reklamutrymme med 15 procent till 1,66 miljarder jämfört med 2018, då månaden präglades av valrörelsen. Tillägga ska att september 2019 ar en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2018.  Mest ökade medier som kan samla en stor publik utanför internet, som tv och radio som ökade 27 procent vardera och utomhusreklam som ökade 30 procent.

Ackumulerat i år har mediebyråernas köp minskat med 0,3 procent till 11 miljarder kronor.