Under det senaste räkenskapsåret (brutet i juni) minskade Bindefeld omsättningen med 32 procent till 19,7 miljoner kronor.

Vinsten rasade med 49 procent till 4,0 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen sjönk med 7,0 procentenheter till 21 procent, vilket dock är rejält högre än branschsnittet.

Personalstyrkan låg kvar på 20 snittanställda. 

Ägarna tog inte ut någon vinst.