– Min uppfattning var att en reporter från Dagens Eko ringde till kundtjänst om Fredrik Reinfeldts tv-innehav. Det är offentliga uppgifter. Vi lämnade ut uppgiften att han inte fanns registrerad, men påpekade som vi brukar att någon annan i hushållet kan stå för avgiften. Sedan har reportern ringt mig för att fråga hur regelverket ser ut. Jag lämnade informationen och redogjorde för skillnader mellan företag och hushåll, säger Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst.
Men då visste ni redan att regeringskansliet inte betalade tv-avgift för Fredrik Reinfeldt?
– Vi har tidigare haft en dialog om detta. Vi uppmärksammade det när vi kontaktade adresser som inte har något tv-innehav.
 
Kände du till att statsministerns hushåll inte betalade tv-avgift?
– Jag kände inte till det själv. Det har organisationen konstaterat. Organisationen har kontaktat regeringskansliet för att fråga om detta. Det är så det har nystats upp.
 
Och det sker samtidigt som Ekot ringer upp?
– Jag vet inte om det hänge ihop eller är en slump. Jag kan inte se något samband.
 
 Hur kommer det sig att du som vd kommenterar en individuell medborgares licensärenden?
– Normalt kommentar vi inte enskilda personer förhållande annat än att de är offentliga uppgifter i registret. Nu är det ett speciellt fall eftersom han (Fredrik Reinfeldt) är en offentlig person på alla sätt och vis.
 
Så vilka enskilda personer kan du kommentera?
– Jag har inte kommenterat Fredrik Reinfeldt specifikt. Jag har gett en kort beskrivning över hur lagstiftningen ser ut.
 
Hur kan du uttala dig så tvärsäkert om vad som är rätt eller fel innan regeringskansliet och Radiotjänst rett ut vad som gäller?
– Det här är inget nytt för oss. Vi har stött på situationen åtskilliga gånger. Vi har rutiner och regelverk vi har tillämpat. Det finns också något rättsfall, men jag törs inte säga om det är avgjort i kammarrätten.
 
Hur det ut att Ekot, som lever på licenspengar, ringer er om att statsministern inte betalar och att du sedan går ut i SVT och pressar på för att Fredrik Reinfeldt ska betala?
– Det har jag inte reflekterar över. Det finns ju ingen redaktionell koppling.
 
Regeringen har utrett om tv-licens ska finansieras via skattsedeln, vilket hotar Radiotjänst, har det spelat in?
– Det finns absolut inga som helst kopplingar till sådana saker. Vi har ju inte drivit frågan. Vi har gjort en rutinkoll. Det här hade regeringskansliet kunnat lösa direkt. Det är inte vi som har drivit frågan dithän den har hamnat.
 
Ni har inte lagt ut någon information om ärendet på er sajt?
– Nej. Där finns information om regelverket. Vi kommenterar inte enskilda ärenden på det viset.
 
Var det inte det du gjorde igår?
– Jag har redogjort för vad lagstiftningen föreskriver.
 
När upptäckte ni att regeringskansliet inte betalar för tv-innehav för Fredrik Reinfeldt?
– Under förra veckan. Det var då vi tog kontakten.
 
Kanske har det skett en skriftväxling mellan er och regeringskansliet som har hamnat i ett diarium och som Ekot har upptäckt?
– Jag tror bara att vi har ringt till regeringskansliet.