Bolaget Bernadotte & Kylberg, där prins Carl Philip har jobbar med design, tappade under 2018 både omsättning och lönsamhet.

Omsättningen minskade med 18 procent till 2,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 48 procent till 930 000 kronor. I bokslutet, undertecknat av Moderaternas reklamman Michael Storåkers, berättas att bolaget har en ”positiv ökning av antalet nya uppdrag” och att minskningen ”beror till stor del på den fördröjning som är följden av de långa ledtider som råder mellan godkännande av design till produkten finns i butik”.  Bolaget har också lagt 1 miljoner kronor på en startup, vars värde beräknas till 520 000 kronor. Bolaget delar ut 300 000 kronor av vinstmedlen.
Personalkostnaden för bolagets enda anställda uppgick till 628 000 kronor.