Kommunikationsbyrån Prime har fått en ny vice vd.

Det är Leif Geiger som går in som vice vd och byråchef. Han har jobbat i Prime-sfären i snart tio år och senast som kundrelationschef. Leif ersätter Krister Nilsson som har utsetts till statssekreterare på utrikesdepartementet för utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Hur gick det till när du fick jobbet?
– Jag fick frågan från vd, berättar Leif Geiger via en mejlintervju.

Vilken skillnad blir det med dig som vice vd?
Det ska du nog fråga mina kollegor om, men man bör minnas att Prime är en lagsport, det är inte genom individuella insatser som Prime når framgångar. Det sagt, jag har varit del av Prime länge som partner och delägare varför mitt mål är och förblir att fortsätta bidra till Primes utveckling framåt – inte enbart kreativt men också kommersiellt. Så möjligen kommer det bli än mer puls och fokus på affär, om det nu är möjligt i en kultur som Prime.

Vad ska du uträtta?
 – Jag ska jobba som kommersiell chef, det vill säga ansvarig för kundutvecklingen och vår affärsutveckling. Affären tittar vi på hela tiden, hur säkerställer vi att vi svarar upp med rätt tjänster och erbjudanden mot de förändringar som våra kunder står inför. Just nu tittar vi till exempel på hur vi ska accelerera vårt finansiella erbjudande.

Leif Geiger utvecklar:

– När det gäller kundutveckling är jag en ivrig anhängare av långa relationer, något jag i slutändan tycker gynnar både kund och byrå, i motsats till vad kanske många anser. Vi har mycket att vara stolta över på Prime, men just antalet långa kundrelationer som vi har och haft är definitivt en av dem, förmågan att kunna utvecklas tillsammans med våra kunder.

Leif Geiger har även en roll i Primes ägarbolag Weber Shandwick.

– Därför är målet också att jobba ännu mer integrerat med nätverket, genom att förse våra nyckelkunder med internationell expertis där det behövs. Detta är särskilt relevant för de kunder vi har som verkar på andra marknader än den svenska.

Vad får du för lön?

–  –  –

Vad är Prime för slags byrå om tre år?
Till det yttre nog väldigt lika, alltså en arbetsplats med hög energi och där det egna initiativets makt tillmäts stor betydelse. Av den orsaken ser jag inget skäl till varför vi inte även fortsatt kommer att vara världens mest prisbelönta pr-byrå, eller att vi fortsatt växer på det sätt vi gjort hittills. När det sedan gäller framtida erbjudanden är din gissning lika bra som min, men så mycket vågar jag i alla fall säga och det är att hållbarhetsfrågorna, i dess bredaste definition, kommer att vara stora även 2022.

Leif Geiger lägger till:

– Därutöver ser vi även en fortsatt stark framtid för kriskommunikation, förändringsledning och naturligtvis idéer/koncept/kampanjer som uthålligt kan stödja kundernas affär. Med detta sagt, jag tror ändå att Primes ’DNA’ faktiskt är viktigare än om vi så att säga lyckas tyda kristallkulan rätt. En av Primes absolut bästa grenar under alla de 21 år bolaget funnits är just förändringsförmågan.