Kanalen Primegate.se refererar till vad som har rapporterats om affären. Där ligger också ett försvarstal från Primes pa-chef där han berättar att hans åsikter inte går att köpas.
Primes infochef Hampus Knutsson berättar i ett mejl om tankarna bakom Primegate:
”Frågan har fått stor uppmärksamhet, men i ganska smala kretsar. Vi har märkt att i spåren av diskussionen som tidvis har relativt högt tonläge så uppstår en det en del missförstånd. Därför har vi gjort ett försök att samla allt på en sajt med merparten av rapporteringen av primegate. På så sätt hoppas vi helt enkelt att räta ut en del frågetecken, bland annat uppgiften om att Niklas Nordström sålt sina åsikter eller att någon ens velat köpa dem”.
Om Primegate har en ansvarig utgivare och vem det i så fall skulle vara framgår inte.