Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil har stött på patrull i Mark- och miljööverdomstolen, som beviljar prövningstillstånd och kommer att ta upp ärendet.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har tidigare beviljat tillstånd till en utbyggnad av raffinaderiet vid Brofjorden i Lysekils kommun för 15 miljarder kronor. Enligt domstolen planeras en ny huvudförhandling under första kvartalet 2020, uppger SVT.

Utsläppen av koldioxid skulle fördubblas från 1,7 till 3,4 miljoner ton. Men Preem anser att de driver raffinaderiet effektivt och att det handlar om att ta hand om smutsig restolja.

Naturskyddsföreningen ser dagens beslut som en ”delseger”.

”Det ger hopp om att den oerhört klimatpåverkande utbyggnaden av raffinaderiet kan stoppas. Nu tar vi nästa steg i rättsprocessen och aktiverar regeringens ansvar för klimatet i målet om Preemraff genom att skicka en så kallad underrättelse till regeringen”, skriver Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett utskick.

”Det är viktigt att den rättsliga processen får ha sin gång och vi ser inte överklagandet som ett problem. Vi kommer göra de kompletteringar som eventuellt efterfrågas och sedan är det upp till domstolen att avgöra frågan. Vi har full tilltro till att vi kommer att kunna göra den önskade utbyggnaden och samtidigt följa de miljölagar som finns i Sverige. Tillsvidare pågår förstudien av den nya anläggningen enligt plan, kommenterar säger Preems hållbarhetschef Malin Hallin.

Hon kommenterar även CO2-utsläppen:

”Vi har full förståelse för att allmänheten känner oro för ökade utsläpp, säger hållbarhetschef Malin Hallin. Vi ser på många olika åtgärder för att minska våra utsläpp, såsom infångning och lagring av koldioxid. En planerad CCS-anläggning kan fånga in 500 000 ton av utbyggnadens utsläpp lokalt. De nya produkterna som ska tillverkas i Lysekil kommer även att minska utsläppen med 800 000 ton koldioxid årligen i användarledet, då de är energitätare än tjockoljan. Så uppgifterna om att utsläppen fördubblas stämmer inte”.