Omsättningen för Prat PR minskade med 1 procent till 17,6 miljoner. Personalkostnaden låg på samma nivå.

Rörelseförlusten från föregående år på -84 000 förbyttes till en rörelsevinst på 963 000 kronor, vilket ger en marginal på 5,5 procent.

Personalstyrkan minskade med en person till 14 snittanställda, personalkostnaden låg dock kvar på samma nivå som föregående år.

 
– För två år sedan satte vi en helt ny strategi för byrån med målet att vara framtidens pr-byrå. Den omställningen har varit helt nödvändig och handlat om att gå från traditionellt pr-tänkt till mer digital pr, säger Prats vd Gabriella Finnborg, och lägger till:
 
– Efter några års fokus på investeringar i organisationen, flera interna satsningar på kompetensutveckling och på att utveckla våra affärsprocesser ser vi nu de positiva effekterna komma med påtagligt framgångsrika resultat hos våra kunder och internt. Det känns oerhört inspirerande för framtiden. Målet för Prat PR är nu tillväxt genom ett tydligt fokus på att vara en digital och kreatörsdriven pr-byrå.