Västsvenska paketet är ett infrastrukturprojekt, i vilket en rad satsningar på totalt 34 miljarder kronor inom bland annat kollektivtrafiken och järnvägen planeras.
 
Prat pr har nu fått uppdraget att, tillsammans med kommunikationsbyrån Wonderbrand, göra en utställning kring projektet, som ska visa på vilka satsningar som görs och även om trängselskatten som införs 2013.
– I grova drag handlar det om att berätta vad som krävs för att regionen ska kunna växa. Det behövs stora infrastruktursatsningar och det krävs åtgärder för att framkomligheten, bullret och miljön i staden ska vara acceptabla. Trängselskatten är en viktig del i det arbetet och vi hoppas att utställningen ska ge en ökad kunskap och förståelse för varför den införs, säger Åsa Frykberg, ansvarig för Prat pr i Göteborg.
 
Utställningen ska även innehålla lite annorlunda inslag, som en så kallad hörseldusch, där besökarna ska kunna få lyssna på hur det låter om trafiken minskar.
– Man ska få en känsla för vad som händer med bullernivån om vi inte begränsar trafiken och även höra hur ljud – som t ex cafésorl – framträder igen när trafiken minskar. Vi ska skapa en känsla för hur mycket trivsammare det kan bli i staden, säger Åsa Frykberg.
 
Prat pr och Wonderbrand vann uppdraget efter en upphandling i sommar, där fyra andra Göteborgsbaserade byråer deltog.
 
I avtalet om Västsvenska paketet ingår Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik och Trafikverket som är huvudman för projektet.
 
Utställningen öppnar den 14 oktober.
 
Ardalan Samimi