Av undersökningen framgår att rumänska Dacias svenska bilägare tydligt placerar sig längst till vänster, följt av icke bilägare och Mitsubishi.
 
Tydligt längst till höger placerar sig Porsche-ägare. Märket följs av sina tyska kollegor BMW, Mercedes och Audi. Franska Renault placerar sig i mitten av vänster-högerskalan medan Volvo är marginellt till höger.
Demoskop har även tittat på hur ideologisk hemvist är kopplad till olika bilmärken.
 
ideologisk hemvist – bilpreferens
Socialdemokraterna: Subaru och Suzuki
Liberal:  Porsche
Konservativ: Porsche
Socialist: Dacia
Nationalist: Chevrolet
Feminist: Citroën
Grön: Toyota, Kia