I slutet av maj gick det årliga elbilsrallyt av stapeln i Helsingborgs hamn. I samband med det invigdes också HH Ferries nya storsatsning för en grön omställning – en ny laddningsstation för elbilar i anslutning till färjorna. Satsningen har välkomnats av både passagerare och andra aktörer, men för att nå målet om en fossilfri region måste mer göras! Det krävs helt enkelt fler konkreta politiska initiativ och tydliga visioner. Så vad vill regionens folkvalda egentligen göra efter höstens val? Vad tänker de göra för att på riktigt få till stånd en förändring?

HH Ferries har en uttalad ambition att bidra till det fossilfria samhället. Vi vill vara med och möjliggöra en grön port till kontinenten. Våra färjor rustas för batteridrift, men vi går också utanför vårt eget verksamhetsområde och installerar nu nya effektiva laddningsstationer för elbilar vid påfarten till färjorna, som också bofasta i området får tillgång till. Stationen blir den största bilmärkesoberoende laddningsstationen i Sverige. Vi tar vårt ansvar för klimatet på allvar och vi vill vara ledande i den gröna omställningen. Det ska helt enkelt vara enkelt för våra resenärer att göra ett medvetet grönt val. Därför är detta en viktig kugge i hjulet för omställningen till en grönare transportsektor.

För det är onekligen så att transportsektorn, och dess omställning till fossilfrihet, är en av de allra största klimatutmaningarna för framtiden. För att uppnå regeringens mål om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030, krävs aktiva insatser. Ett avgörande led i denna omställning är att bättre utnyttja våra sjöburna transportsätt, samt möjliggöra för eldrift på olika sätt. I dagsläget upplever vi dock att detta inte är något som gynnas från politiskt- och myndighetshåll, exempelvis genom Sjöfartsverkets nya avgiftssystem som i dagsläget inte är gynnsamt för de som väljer att övergå till fossilfria driftsätt.
 
Men grönare transporter är såklart inte lösningen på allt. Det krävs ett rejält omtag inom de flesta branscher.
 
Det pågår förvisso ett flertal vällovliga initiativ runt omkring i Öresundsregionen, vilka såklart är välkomna. Men för att regionen till fullo ska kunna dra nytta av dessa satsningar, skapa incitament för nya förslag och dessutom utnyttja synergieffekterna, behövs en tydlig politisk vilja och en större samordning ske. Våra folkvalda företrädare och kanske framför allt de som kandiderar i höstens val, måste därför dels måla upp sina visioner för den regionala, gröna omställningen, dels peka på vilka reella förändringar som de planerar vid en eventuell valvinst. Incitamenten till att välja det hållbara alternativet måste öka. Vi har alla förutsättningar för att bli det goda exemplet.
 
Johan Röstin, vd, HH Ferries