Yepstr är en app-baserad digitaltjänst som hjälper ungdomar att skaffa enklare tjänstejobb i sitt närområde och erbjuder uppdragsförmedling, betalning och försäkring. Det är en renodlad delningsekonomist tjänst född i den digitala eran och har hittills förmedlat 10 000 uppdrag och fem miljoner kronor.
Målsättningen är att år 2020 vara det företag som hjälper flest personer till jobb i Sverige. Men för att lyckas med målsättningen måste marknadsstrukturen radikalt förändras och politikerna digitalisera sig, anser Jacob Rudbäck.

– Precis som för Airbnb tog det lång tid innan användarna förstod hur man skattar rätt och det var först då den stora massan hoppade på trenden. Det är det som håller tillbaka denna typ av tjänsteform. Arbetsmarknadsregleringen är anpassad för en förlegad modell med starka arbetsgivare och svaga arbetstagare. I delningsekonomin är situation ofta omvänd. Där du som hyr ut din lägenhet på Airbnb ofta behöver mer säkerhet än personen som hyr den, säger han och lägger till:

– Det behövs därför ett nytt sätt att tänka kring affärer från privatperson till privatperson. Det är därför bara två procent av befolkningen hittills vågar ta hjälp av dessa slags tjänster.

Vad är det konkret som måste utvecklas?

– Det ena är ett nytt, tydligt och enkelt skattesystem och vi föreslår att följa den linje som Portugal och Belgien använder sig av där privatpersoner får tjäna upp till 50 000 kronor från den här typen av privat till privat-tjänster utan beskattning.

– Det andra är ett arbetsrättsligt regelverk som är tillräckligt enkelt för användare att ta hjälp av.

Yepstr är på plats i Almedalen för att lyfta dessa frågor och har genomfört tre rundabordssamtal kring ämnet.

– Generellt kan jag säga att politiker och beslutsfattare inte har fattat den här världen (delningsekonomin), för de är inte tillräckligt digitala. Hade de varit 40 år hade de fattat men nu är de över den magiska gränsen och har inte använt sig av stora tjänster som Airbnb, Foodora och de andra delningsekonomiska tjänsterna. Att få igenom detta blir därför en längre och svårare utbildningsövning. De ser helt enkelt inte värdet i det.

Men det finns tunga aktörer som gett positiv feedback till Yepstr.

– Vi har fått väldigt bra respons från Skatteverket som medverkade i ett rundabordssamtal och även från fackförbunden som vill engagera sig.

Måste ni invänta den digitala generationens politiker?
– Politikerna är de som i slutändan kommer att avgöra om dessa typer av tjänster används av 5-10 procent av befolkningen eller om det slår hårt och blir den demokratiserande och ekonomiska kraft det har möjlighet att var. Vi kan fortfarande nå det målet men vi går miste om en gigantisk möjlighet om vi inte gör något snabbt för då har vi snart bara amerikanska delningsekonomiska tjänsteappar i våra mobiler och det genererar ingen skatt.