Polisen redovisar för regeringen om hur svårt det är dela informationen om misstänkta terrorister till kommunerna särskilt när individerna befinner sig i början av sin radikaliseringsprocess.


Ett hinder för utbyte är lagstiftning om sekretess.
“Kravet på uppenbarhet innebär att det för polisen på lokal nivå kan vara svårt att lämna över information till andra myndigheter, främst beträffande individer som är tidigt i sin radikaliseringsprocess och risken för brottslighet ännu kan antas vara begränsad” skriver kommissarie Magnus Sjöberg, processledare Bekämpning av terrorism vid  Nationella operativa avdelningen och Nationella taktiska rådet.
Det enda undantaget är socialtjänsten. Om misstänkta terrorister är under 18 år då har polisen skyldighet att anmäla. Men sen kan inte socialtjänsten dela vidare informationen  vidare om dem misstänkta är över 21 år, skriver polisen till regeringen.

Tonchi Percan