Omsättningen i Piratförlaget minskade med 30 procent till 53 miljoner kronor jämfört med föregående räkenskapsår och 2,4 procent lägre än räkenskapsåret dessförinnan.
 
Rörelseresultatet minskade med 51 procent till 5,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 4,6 procent till 10,6 miljoner kronor.
Antalet anställda låg kvar på tolv. Personalkostnaden per anställd minskade med 3,1 procent till 1,02 miljoner kronor.