Peje Emilsson pekar ut Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och skriver:
 
”Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt har under flera år gått i spetsen för en effektiv desinformationskampanj om vinster i välfärdsföretag. Han har drivit Socialdemokraterna framför sig och fått dem att lägga fram ett förslag om att avlägsna privata företag inom välfärdssektorn. Retoriken kring förslaget bygger på den bild Sjöstedt lyckats skapa av att välfärdsföretagare skär guld med täljknivar.”
 
Peje Emilsson hänvisar till statistik som regeringen själv använder sig av:
”Av regeringens förslag – som nyligen fått mycket stark kritik av lagrådet – framgår det att medelrörelsemarginalen inom skolväsendet under åren 2011 till 2015 varierat mellan 2,6 procent och 5,0 procent – genomsnitt 4,0 procent. Det betyder att skolföretagen som mest haft en marginal på 5 kronor per hundralapp – som sämst 2 kronor och 60 öre. Siffrorna är i stort sett samma för välfärdsföretag inom sociala insatser, vård och omsorg.”
Detta är utgångspunkten i en undersökning som Peje Emilsson har låtit Demoskop utföra byggd på 6 600 intervjuer.
 
Den visar att 59 procent tror att vinsten i skolföretag ligger på minst 7 procent. Färre än var femte väljare har koll på att vinsten i praktiken har legat under 5 procent.
 
En av tio som sympatiserar med Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna har angett rätt svar.
Om den nuvarande vinstnivån på 5 procent hålls, säger 63 procent ja till att behålla friskolor.
Siffran hos Alliansens väljare ligger på 80 procent.
Endast i vänsterpartiet är en färre (runt 25 procent) emot att behålla friskolor, vilket visar att partiet för rätt politik för dem.
”Tyvärr befinner vi oss nu i en situation där Vänsterpartiet med ungefär 350 000 väljare bakom sig i senaste valet – knappt sex procent av de som röstade – har drivit regeringen till att lägga ett förslag som till att börja med slår direkt mot över en miljon svenskar”, skriver Peje Emilsson.
 
Dagens Opinion har hört av sig till Vänsterpartiet som spontant säger att de inte brukar bemöta lobbyister, men skulle ändå kolla om någon ville kommentera Peje Emilssons kritik.