Det var i början av juli som Magasinet Neo meddelade att de inte längre kallar sig själva för liberala utan istället använder det bredare begreppet borgerlig.
 
Tanken bakom förändringen var, enligt chefredaktör Paulina Neuding, att ”markera” att tidningen har en stor bredd av åsikter och inte bara inrymmer liberala röster.
– Det var en viktig markering från vår sida att vi rymmer detta breda spektrum och att hela borgerligheten ska känna sig hemma hos oss. Man kan jämföra det med Svenska Dagbladets ledarsida, som varit framgångsrik, som har både liberala och konservativa röster. Det funkar alldeles utmärkt, säger hon.
 
Men bytet skapade även en storm när den tidigare chefredaktören och grundaren av magasinet Sofia Nerbrand uttryckte missnöje på Twitter, följt av andra liberaler.
 
”Varför duger inte liberal för Paulina? Varför ompositionera tidningen?”, skrev hon bland annat på Twitter.
 
Paulina Neuding kommenterar:
– Jag har svårt att uttala mig om varför det blev så. Men det är klart att när man gör en stor förändring så finns det vissa som tycker att det är bra, andra mindre bra och en del som tycker att det inte alls är bra.
 
Men reaktionerna har annars, säger hon, varit ”överväldigande bra”.
– Jag får mycket reaktioner från människor som tycker att det är en bra tidning.
 
Vilka skulle du säga är er motpart i arbetarrörelsen?
– Jag har svårt att se en motpart i arbetarrörelsen, om man tittar på hur mycket uppmärksamhet Neo har fått. Vi skriver en artikel eller ett reportage i varje nummer som uppmärksammats på ett sätt som inte har motsvarighet hos dem.
 
Enligt Paulina Neuding går det bra för tidningen, men kan inte dela med sig av några prenumerationssiffror eller nyckeltal. Något bokslut för ifjol har inte inkommit än, men enligt 2010 års bokslut omsatte bolaget bakom tidningen 1,4 miljoner kronor. Resultatet landade på 136 000 kronor.
 
Tidningen finansieras av annonser och prenumerationer men har även fått bidrag från bland annat Stiftelsen Fritt Näringsliv samt Sven Hagströmer.