"Kommunal vill tvinga in olagliga villkor i upphandlingarna genom personalövertagande i samband med upphandling av kollektivtrafiken. Sveriges Bussföretag kan inte ställa sig bakom att frångå regler och lagar gällande på svensk arbetsmarknad. Men som vi tidigare har framhållit, fortsätter vi gärna vårt samarbete med Kommunal för att göra villkoren för såväl anställda som arbetsgivare ännu bättre.
 
Vi beklagar att Kommunal stärker sina argument om personalövertagande i debatten, genom att lyfta fram undantagsexempel där personal provanställs av det nya företaget vid entreprenörsbyte, eller erbjuds deltids- eller timanställning istället för fast tjänst. Till att börja med är det inte något regelbrott utan både tillåtet och ibland – av olika skäl – motiverat att provanställa eller att visstidsanställa. Dessutom är det sällan så att någon provanställs vid entreprenörsbyten. För majoriteten av bussförarna förändras i regel väldigt lite före och efter entreprenörsbytet.
 
Vid en övergång av verksamheten – det vill säga när en anbudsgivare tar över trafik och fordon från en tidigare operatör – tas också personalen över, med befintliga avtal. Men även i de fall en upphandling inte innebär övergång av verksamhet så får de allra flesta jobb, eftersom det i Sverige i dag råder brist på förare inom kollektivtrafiken.
 
Kommunal är ensidiga i sin retorik i debatten. Kvalitet och inte bara pris måste även vara en viktig faktor vid entreprenörsbyte. En ensidig fokusering på pris riskerar att leda till sämre service, arbetsvillkor och kvalitet. Det drabbar ju såväl resenärerna som de anställda och de inblandade bolagen samt i slutänden skattebetalarna.
 
Vi ser dagligen bevis på att bussföraryrket är ett av de tryggaste yrkena på den svenska arbetsmarknaden och vi ser fram emot att tillsammans med Kommunal fortsätta arbetet med att utveckla bra förutsättningar för företagen och deras medarbetare. Låt parterna sätta regelverket – inte politikerna."
 
Peter Jeppsson, VD Sveriges Bussföretag och TransportGruppen