Byråerna fick svara på vilka näringslivsfrågor som kommer upp i valrörelsen. Paues Åberg är en av byråerna som har tillfrågats och svara så här:
”Valrörelsen domineras ju av integrationsfrågorna, och därmed finns också utrymme för närliggande näringslivsfrågor. Det handlar inte minst om kompetensförsörjning och arbetsmarknadens funktionssätt. Frågan om vinster i välfärden är ju också given i valrörelsen, och relevant både för de direkt berörda branscherna och för näringslivets opinionsbildning i vidare bemärkelse”, berättar Theodor Paues, partner på Paues Åberg.

SD ser ut att få över 20 procent av väljarna. Vad har ni för policy vad gäller påverkan av och kontakter med SD?
Vår övergripande rekommendation är att ha kontakt med de parter som är relevanta för ett beslut, samt att vara öppen med det kontakter man tar. Vi gör desk- research om SDs politik på samma sätt som för övriga partier, men våra direktkontakter med dem är begränsade.
Läs hela undersökningen i Dagens Opinions prenumererade Veckomagasin Veckans Brief


ta en prenumeration eller provläs: prenumerera@dagensopinion.se