– Vi har inte hittat någon lösning än. Men i slutet på nästa vecka ska vi ha styrelsemöte för att bestämma vilka förslag vi ska lägga till årsmötet, säger hon.
 
Maria Graner värvades till Sektor 3 tidigare i år med uppdraget att rädda tankesmedjan och hitta nya intäktsvägar för tankesmedjan som från och med 2014 tappar en del av sin medlemsfinansiering.
 
Med sin bakgrund inom ideella organisationer har hon under denna tid försökt få till en dialog med aktörer i det civila samhället i hopp om att få några att gå in med medel.
 
Hon berättar dock att det inte ser ljust ut för tankesmedjan.
 
– Nej, vi kommer högst sannolikt att minska verksamheten på något sätt till 2014. Det har inte kommit in någon stor finansiär, vi har inte hittat någon sådan lösning. Nu handlar det om hur vi ska driva vidare tankesmedjan men i mindre skala eller i annan form som på sikt förstås kan bli framgångsrik.
 
Exakt vilka tankar och idéer de har nu vill hon inte prata om ännu, men Maria Graner säger dock att tankesmedjans tidskrift Kurage ska fortsätta fungera som bas för idédebatten.
 
– Men den kommer drivas på ett annat sätt än i dag. Det är huvudlinjen för hur vi ska rädda uppdraget, hur vi ska kunna säkra att det finns en fortsatt idédebatt om civilsamhället.
 
Årsmötet hålls den 13 maj.