Den röd-gröna regeringen och den av Alliansen och Sverigedemokraterna dominerade riksdagen fortsätter sitt, nästan med gemensamma krafter, kontraproduktiva beslutsfattande genom att straffa och överbeskatta bilismen. Detta sker med nya och ökade skattepålagor vid årsskiftet. Dessa strider inte bara mot tanken om att varje trafikslag ska bära sina kostnader, utan är oansvarigt när de hotar det jobbskapande tillväxtkravet som den socialdemokratiska och miljöpartistiska minoritetsregeringen satt upp i regeringsförklaring, menar vi som bilbranschorganisation.
 
Enligt vår mening blir det särskilt oansvarigt när alla vet det klara sambandet mellan ökad mobilitet och ekonomiska tillväxt. Att bara ha ett körkort ökar en arbetslös persons möjligheter att få jobb – eller hur arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)?! Och att det även finns ett Sverige utanför Stockholms, Göteborgs och Malmös stadskärnor som måste leva och genom sin industri och naturtillgångar bidrar till vårt samlade välstånd – eller hur närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s)?! Som säkert bekant, utan bilen stannar Sverige.
Istället för att trycka ner mobiliteten, borde våra rikspolitiker satsa ännu mer på den; särskilt när vi vet vilka utmaningar som vi står inför i en nära framtid när fler måste in på arbetsmarknaden enligt statsminister Stefan Löfven (S).
Enligt vår mening borde våra politiker tänka om och framför allt omvärdera bilismen och därmed den fria mobilitetens betydelse för vårt land.
 
Tidigare har skattepålagor riktade mot bilen motiverats med att vara styrmedel. Det är en argumentation som inte är särskilt relevant längre för finansminister Magdalena Andersson (S) eller miljöminister Åsa Romson (mp) eftersom både förbrukning och utsläpp reducerats och kommer att reduceras ytterligare. Numer är bilen en god samhällsbyggare och andra transportslag kan följa med på den goda bilens inslagna väg.
 
Därför kräver vi rättvisa bilskatter.
 
Redan förra årsskiftet höjdes skatterna på bilismen med dryga tre miljarder kronor.
 
Nu, från årsskiftet, kommer enbart drivmedelsskatterna att dra in ytterligare nästan fem miljarder kronor plus moms till finansministerns lador. Detta ska då läggas till de 60 miljarder kronor plus moms, som bilismen redan levererar in till statskassan i form av olika skatter.
 
Statens kostnader för väginvesteringar och vägunderhåll är 25 miljarder per år.
Bara det innebär en överbeskattning med 35 miljarder per år om vi utgår från tanken om att varje trafikslag ska bära sina kostnader. Något att tänka på inte bara för finansministern utan även för infrastrukturminister Anna Johansson (s).
 
Rimligen borde överskottet återinvesteras i vägtrafiken med målet att nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt transportsystem 2050.
Till dessa nya pålagor kommer även trängselskattehöjningar i både Stockholm och Göteborg. Vid årsskiftet halveras dessutom ”supermiljöbilspremien” för laddhybridbilar från 40 000 kr till 20 000 kr, det vill säga incitamenten för nå klimatmål minskas.
 
Allt detta efter beslut i riksdagen där regeringen (S) och (MP), fick igenom sin budget utan debatt – varken enskilda moderata eller centerpartistiska riksdagsledamöter som tillsammans med Sverigedemokraterna uttalat sig emot i förväg kom till tals.
 
Inte nog med detta. Av bara farten fick regeringen även igenom ett nytt system för drivmedelsbeskattningen som ska börja gälla från 2017 och ticka på år för år. Det innebär att drivmedelsskatten ska höjas automatiskt med index plus 2 procent varje år!
 
Beroende på inflationen betyder detta skattehöjningar med omkring 50 procent på tio år och 120 procent på 20 år.
Det finns idag ingen som betalar så mycket för sina koldioxidutsläpp som en svensk bilist genom koldioxidskatt, energiskatt och koldioxidbaserad fordonsskatt. Notan kommer att skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser, långtifrån dessa som finns i våra storstäder.
 
Allianspartierna har under hösten haft en offensiv retorik mot höjda bränsleskatter, men när det väl kom till beslut valde de att inte rösta emot S- och MP-förslaget.
Mest verkar det som om politiker använder bilisterna som en mjölkko för att dra in pengar till statskassan – vad man då glömmer är att de flesta människor är beroende av bilen för sin försörjning och för att få vardagspusslet att gå ihop.
 
Förstår man sambandet mellan mobilitet och arbete och tillväxt, går det inte att hela tiden beskatta bilismen ytterligare. Snälla Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna riv upp beslutet om indexreglerad drivmedelsskatt omedelbart – det är ett bra beslut för både jobbagendan och arbetslinjen.
 
Tommy Letzén, vd,  MRF