Dagens Opinion har undersökt institutens senaste mätningar före valet och letat efter bästa och sämsta mätningen av ett enskilt partis faktiska valresultat jämfört med opinionsmätningen.

Dagens Opinion har också räknat ut summan av alla avvikelser (absoluta tal) för varje parti och institut.

Bäst på att pricka rätt var SVTs vallokalsundersökning som som träffade mest rätt på tre partier. Skop träffade rätt bäst två gånger, men var också sämst vid för ett parti.

Yougov träffade sämst för tre partier och fick tre röda boxar.

Vänsterpartiet överskattade av samtliga institut. Socialdemokraterna underskattades av samtliga institut. Även Moderaterna underskattades. Förra årets mest underskattade parti SD, prickade instituten förhållandevis ganska rätt på denna gång.

Demoskop följt av Inizio hade den minsta summan av avvikelser bland opinionsinistituten. Sentio och Yougov som anses vara bra på att hålla koll på SD, hamnade i botten.

opinionsinstituten som prickade bäst (summan av skillnader i absoluta tal)
valu/SVT 8,3
Demoskop 8,6
Inizio 9,0
Skop 9,9
valu/TV4 10,3
Ipsos 10,7
Novus 11,7
Sifo 12,8
Sentio 21,5
Yougov: 21,7