Omsättningen för 2017 ökade med 14 procent till 29 miljoner kronor, men uppenbarligen har inte själva byråintäkten följt med. För Volontaires rörelseresultat försämrades närmare tre gånger till -2,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna föll med 9,3 procent till 5,2 miljoner kronor.
 
Antalet anställda minskade från sju till sex.

Personalkostnaden per anställd ökade med 5,8 procent till 860 000 kronor.