Omnis omsättning, främst försäljning av annonser och native, ökade med 28 procent till 51,2 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalkostnaderna med 49 procent till 18 miljoner kronor efter att personalstyrkan byggts från 14 till 19 snittanställda.
Omni gjorde en rörelseförlust på -4,1 miljoner kronor vilket dock är en förbättring jämfört med 2016 då förlusten låg på -6,6 miljoner kronor.
 
Personalkostnaden per anställd ökade med 9,9 procent till 946 000 kronor. Omsättningen per anställd minskade med 6,0 procent till 2,69 miljoner kronor.