Under 2018 ökade omsättningen, som härrör från annonsering och native-content, med 11 procent till 57 miljoner kronor. Detta innebär all time high för Schibsted-sajten.

Antalet anställda sköt i höjden från 19 till 25 och personalkostnaden ökade med 30 procent till 23 miljoner kronor.

Under sina fem första fem år har Omni kostat ägarna drygt 37 miljoner kronor i samlad rörelseförlust.  Under 2018 minskade dock förlusten med 32 procent till -2,8 miljoner kronor.

Ägarkoncernen ser sannolikt break-even inom räckhåll, eftersom Omni fick betala tillbaka 12 miljoner kronor av ”vinstmedlen”.