Det är Torkild Strandberg, (fp) kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Persson, (m) kommunalråd i Landskrona, Mikael Fahlcrantz, (mp) kommunalråd i Landskrona, som slår ett slag för kommunens förslag om en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som alternativ till huvudalternativet, förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-förbindelsen.
 
"Landskrona stad förordar Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. En sådan förbindelse är bra för såväl Europa som Norden och Öresundsregionen och bör vara Sveriges nästa steg till en snabbare och mer effektiv järnväg", skriver de tre debattörerna, och lägger till:
"Landskrona stad vill att Europaspåret ska behandlas på samma sätt som övriga förslag. Att utreda flera alternativ är en stark, svensk tradition vilket till exempel gjordes i samband med att Öresundsbron byggdes."
fördelarna med Europaspåret skulle enligt debattörerna vara att det kan
* hantera alla typer av järnvägstransporter, godståg, höghastighetståg och regionaltåg.
* ansluta till den nya stambanan från Stockholm.
* ge godstransporter via två korridorer över Öresund, via Europaspåret och via Öresundsbron.
* avlasta järnvägarna runt Malmö.
* ge den snabbaste vägen till Köpenhamns flygplats från de flesta orter i Sverige.