– Hösten var ganska besvärlig. Världen gick vidare utan mig, vilket kändes snopet. Men nu har jag anpassat mig till ett nytt liv efter parlamentet och tycker att det är behagligt och bra, säger han.
 
Olle Schmidt har en lång bakgrund inom politiken och Folkpartiet och har suttit i Europaparlamentet i två omgångar. Första gången var mellan 1999 och 2004, innan han förlorade sin plats efter att Maria Carlshamre kryssades förbi, men återvände två år senare när Cecilia Malmström utsågs till EU-minister.
 
Inför EP-valet i höstas valde han Olle Schmidt att inte ställa upp och kandiderade istället till kommunfullmäktige i Malmö.
 
Nu står det klart att han även blir seniorkonsult på den irländska byrån Hume Brophy, där hans roll blir att hjälpa kunder inom den finansiella branschen att förstå sig på EUs lagstiftningsprocess.
 
– Jag har sysslat med de här frågorna under lång tid och när jag fick erbjudandet, som är tämligen modest, tyckte jag att det kändes intressant, säger Olle Schmidt.
 
Han menar att det är ”demokratiskt viktigt” att företag och organisationer förstår hur EU lagstiftar, som han anser är krångligt och dessutom utan större insyn.
 
– Jag har varit djupt kritisk mot det sätt som EU-parlamentet har lagstiftat de senaste åren, med de så kallade trepartssamtalen. Parlamentet själv har förstått att man inte kan hålla på så, att det är en mycket begränsad krets som är med i slutförhandlingarna.
 
Han poängterar också att han inte ska ”ränna runt i korridorerna” som en traditionell lobbyist, utan att han är ”oerhört transparent med jag håller på med och i vilka roller det är”.
 
– Det ska inte vara några tveksamheter. Lobbying för mig är att man öppnar dörren för en person eller företag till en parlamentariker, det kommer jag inte göra och om jag gör det så är det i begränsad omfattning. Jag ska istället informera i olika sammanhang, se till så att klienterna är medvetna om vad som sker, säger han.
 
Tiden som lokalpolitiker varvas med konsultjobbet, som han menar är på 4,5 dagar per månad. Minst tre dagar i månaden kommer han att spendera i Bryssel.
 
Olle Schmidt är även ordförande för Folkpartiets valberedning.