Pr-byrån Jung Relations minskade under 2018 omsättningen, men ökade rörelseresultatet.

Omsättningen minskade med 1,2 procent till 75,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 4,4 procent till 6,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade därmed med 0,4 procentenheter till 9,2 procent, räknat på omsättningen.
Personalkostnaden ökade med 8,3 procent efter att personalstyrkan växte från 43 till 47 snittanställda.