"Tillfällig sysselsättning med begränsad betydelse för samhällsekonomin bör aldrig ske på bekostnad av permanent förstörelse av natur med högt skyddsvärde. Naturvårdsverket och länsstyrelsen på Gotland har visat att Ojnareskogen har exceptionellt högt skyddsvärde och bör ingå i EUs Natura 2000. Vi kan visa att sysselsättningseffekten från det planerade kalkbrottet i Ojnareskogen är tillfällig och liten.

Istället för ett jättelikt kalkbrott motsvarande dubbla Visby innanför murarna bör området bli en nationalpark som förutom hög attraktivitet för turistnäringen också symboliserar slutet på en lång en svensk epok där det var fritt fram för industrin att förstöra naturen för framtida generationer.

 
I september kommer Sverige tillsammans med andra länder i FN att besluta om nya globala hållbarhetsmål. Flera av dem är av betydelse för beslutet om Ojnare. Bland de mål som Sverige kommer att ställa sig bakom finns att säkra en hållbar förvaltning av vattenresurser, säkra vattenrelaterade ekosystem, verka för en hållbar tillväxt och full sysselsättning, utveckla policy för hållbar turism som skapar jobb och stödjer lokal kultur, skydda och stöd hållbar användning av terrestra ekosystem, och stoppa förluster av biologisk mångfald. Kalkbrytningen utmanar alla dessa mål.
 
Det vore ju ironiskt om regeringen bara veckor innan man ställer sig bakom de nya hållbarhetsmålen, fattade beslut som så tydligt hotar vatten, ekosystem och den biologiska mångfalden utan att ge en hållbar tillväxt. Ett skydd av Ojnare kombinerat med en satsning på ett hållbart näringsliv kan däremot stödja alla dessa mål och vara ett gott exempel att stolt visa upp i New York i september.

Gunnar Eliasson, emeritus professor i nationalekonomi KTH

Göran Finnveden, professor i hållbar utveckling, KTH
Almas Heshmati, professor i nationalekonomi, internationell handelshögskolan i Jönköping
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet
Hans Lööf, professor i nationalekonomi, KTH
Andreas Stephan, professor i nationalekonomi, internationell handelshögskolan i Jönköping
Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier, KTH