Sedan tidigare har Officersförbundet anställt Jennie Timgren som kommunikatör, med ansvar för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Hon har en bakgrund som ansvarig webbredaktör för Sveriges Ingenjörer och Ersta Diakoni. En annan del av förändringarna består i att Josefine Owetz, tidigare redaktör och reporter på förbundets medlemstidning Officerstidningen, tar över som chefredaktör för tidningen.


Utöver det värvar Officersförbundet  sin första renodlade kommunikationschef. Jobbet har tillsatts av Fredrik Hultgren som de senaste åtta åren har arbetat på pr-byrån Comma.
 
”Med de här nya rekryteringarna går vi vidare med att gå från att mest informera till att faktiskt kommunicera. I ett förändrat säkerhetspolitiskt läge där allt fler förstår vikten av ett väl fungerande svenskt försvar, är det oerhört viktigt att Officersförbundet finns med som en relevant spelare, och att våra medlemmars unika erfarenheter och stora professionalitet verkligen värdesätts som de ska. Att kommunicera väl kring detta blir mycket viktiga frågor för oss framåt”, kommenterar Peter Löfvendahl, förbundsdirektör för Officersförbundet.