Almi företagscentrum är ett statligt aktiebolag som ska hjälpa företag med bland andra lån. Nyföretagarcentrum hjälper de nya företagarna med gratis rådgivning.


Men nu har samarbete spruckit. Almi har sagt upp avtalet.
Goldman skriver till Mikael Damberg att Nyföretagarcentrum hjälpt framförallt de nyanlända kvinnorna med att starta företag.
“Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och Almi Företagspartner är även i detta sammanhang av betydelse för målgruppen nyanlända varför det är av vikt att samverkan sker – så fler hållbara nya företag kan startas i landet.”
Och Harry Goldman avslutar sitt mejl så här:
“Hoppas på snar respons och att Näringsdepartementet medverkar till att frågan kan lösas på bästa sätt.”
 
Tonchi Percan