Delegationen mot segregation är trots namnet en myndighet på 12 heltider och två visstider under ledning av direktör Inger Ashing. Myndigheten ligger under kulturdepartementet men inte under ledning av kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) utan Ibrahim Baylan (s). Till myndigheten ska koppal ett insynsråd med sju personer.
Regeringen har fattat beslut om att Delegationen mot segregation under 2019 ska dela ut upp till 1,35 miljarder till ”kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar”. Därefter ska summan ligga på 2,2 miljarder per år fram till år 2027. Under 2018 fördelas 425 miljoner kronor av Tillväxtverket, tills Delegationen mot segregation har kommit igång.
Regeringen skriver:
 
”Syftet med satsningen är att stärka kommunernas arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.”
 
Runt 30 kommuner kommer att kunna ansöka om medlen för tre år i taget och därefter ansöka om förlängning.