Byrågruppen Nowa får en ny storägare. Och blir delägare i en nyhetsbyrå.

Nowagruppen köper in sig till 22 procent i nyhetsbyrån Finwire, som även har en content-del. Affären innebär samtidigt att Finwires ägare, investmentbolaget Pegroco, får en ägarandel på 15 procent i Nowagruppen.

År 2017 hade Finwire 14 medarbetare. Omsättningen låg på 8,0 miljoner kronor. Bolaget gjorde då en rörelseförlust på -254 000 kronor.