Det börsnoterade undersökningsföretaget Novus ökade under sitt senaste räkenskapsår omsättningen, men minskade lönsamheten efter investeringar i nya lokaler och nytt kontor i Malmö.

Omsättningen ökade under helåret (brutet i juni) med 4,9 procent till drygt 56 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 65 procent till 1,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade på 2,9 (8,6) procent. Antalet snittanställda ökade från 28 till 32.

Omsättningen per anställd minskade med 8,3 procent till 1,75 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd minskade med 4,4 procent till 840 000 kronor.

Under det fjärde kvartalet tappade Novus 14 procent av omsättningen till 14 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Rörelseresultatet föll från 834 000 kronor till en rörelseförlust på -1,1 miljoner kronor.