Sjukvården är fortfarande väjarnas viktigaste fråga i valrörelsens sluttamp. Jämfört med september 2014 är intresset för frågan dock lägre, 71 procent respektive 63 procent.

Skattefrågan har ökat med 8 procentenheter dock endast till 25 procent och lägre än 2014 (33 procent).

År 2014 ansåg 66 procent att jobb och sysselsättning var viktigaste frågan. September 2018 är siffran nere på 27 procent. Den föll utöver det ner med en procentenhet.


topp tre 2018

Sjukvården 63 procent
Invandring/integration 56
Skola och utbildning 52

topp tre 2014
Sjukvården 71
Skola & utbildning 69
Jobb/sysselsättning 66