De fyra nordligaste regionerna i Sverige arbetar just nu för att skapa ett gemensamt EU-kontor för att stärka sin policypåverkan.

Huvudmännen för North Sweden European Office (Västerbotten och Norrbotten) och Mid Sweden European Office (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) har sedan en tid diskuterat hur norra Sveriges representation på EU-arenan kan stärkas ytterligare genom ett gemensamt Europakontor för de fyra nordligaste länen.

– Det stämmer, det är ett arbete som pågår, berättar Thomas Hartman, ordförande för North Sweden European Office och chef för externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten.

Dagens Opinion har fått tillgång till ett underlag för beslutet att slå samman kontoren. I det framgår att regionerna anser att ett gemensamt Europakontor för de fyra nordligaste länen ger ”bättre förutsättningar att ta tillvara de möjligheter till regional och lokal utveckling som det svenska medlemskapet i EU erbjuder”.

Det nya kontoret ska bli ett ”effektivt verktyg för att öka den gemensamma slagkraften och skapa ett än större genomslag för norra Sveriges gemensamma ståndpunkter”.

Kontoren samarbetar sedan tidigare inom Europaforum Norra Sverige, Northern Sparsely Populated Areas och Botniska korridoren.

North Sweden European Office bildades i Bryssel 1997 och Företagarna, handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet har sedan tidigare anslutit sig som huvudmän. För Mid Sweden European Office som bildade kontor 1998 har sedan tidigare Kommunförbundet Västernorrland anslutit och Mittuniversitetet och Handelskammaren Mittsverige har erbjudits ansluta under 2019.

I underlaget framgår att även om det de flesta policyfrågorna är gemensamma, kan det också finnas sakfrågor av ”konkurrerande natur” som det flaggas för och att det därför pågår ett arbete att hitta arbetsformen och dialog i ”ett samlat arbete gentemot EU”.