Sedan tidigare prospekterar Norge en förbättring av banan till Halden. Med de nya pengarna är det tänkt att även höghastighetsförbindelse till Göteborg ska tas med i planerna. I Norge kallas beslutet för "historiskt".
 
– Det är ett viktigt första steg som innebär att vi kan planlägga förbindelse med förlängning till Göteborg, ett första steg att realisera en höghastighetsbana, sager Ola Elvestuenm, stortingsledamot för Venstre och ordförande för miljö och råvaru-utskottet.
 
Före valet var han vice borgmästare i Oslo och drev projektet 8millioncity, som är tänkt att knyta samman Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo med höghastighetståg.
 
– I den positionen hade jag mycket kontakt med regionerna i Göteborgs och Öresund. Vi hade ett omfattande samarbete mellan de lokala myndigheterna. Problemet har varit att engagera de nationella myndigheterna både I Norge och Sverige. Därför är jag så nöjd med att kunna ta detta första steg på nationell nivå.
 
Ola Elvestuen varnar dock för att det återstår mycket arbete innan höghastighetståg kan rulla över gränsen.
 
– Det krävs mycket vilja och över lång tid. Men det viktiga är att vi nu har majoritet i stortinget så att vi ka börja tänka kring höghastighetsförbindelser. Självklart krävs att de norska och svenska ministrarna för kommunikation tar kontakter.
 
Av allt att döma kommer Ola Elvestuen att driva järnvägsprojektet hårt.
 
– Det behövs en modern järnväg mellan Oslo och Göteborg. Det är Norges viktigaste järnvägssträcka. Och den är fruktansvärt dålig.