Mark- och miljödomstolen har beslutat att det finska kalkbolaget Nordkalk får tillåtelse att bryta 2,5 miljoner ton kalksten ur kalkfyndigheterna vid Ojnareskogen på Gotland. Nordkalk får rätt att bryta kalk i ungefär 25 år. 
 
Under hösten 2012 uppstod omfattande demonstrationer mot Nordkalk då en rad olika miljöorganisationer och lokalinvånare protesterade mot förberedelserna för kalkbrytning. Miljöpartiet och Grön Ungdom stödde protesterna. 
 
– Jag blev förstås väldigt ledsen. Det är ett fantatiskt område som det funnits planer på att göra till nationalpark och som är viktig för dricksvattenförsörjningen, säger Helena Leander, miljöpolitisk talesperson hos Miljöpartiet. 
 
Hon och Miljöpartiet vill återinföra den så kallade "stoppregeln", som regeringen lyfte ur miljöbalken under dåvarande miljöminister Anders Carlgren (c). 
 
– Stoppregeln innebar ett skydd för den biologiska mångfalden och dricksvatten. Nu har det visat sig att den förändringen blev olycklig även om regeringen påstod att det inte skulle bli någon försämring. 
 
Kommer Miljöpartiet organisera någon form av demonstration på plats, likt den vi såg hösten 2012?
– Det kan jag inte svara på riktigt. I så fall ligger det närmare till hands att vår lokalavdelning agerar än att vi gör det från centralt håll. 
 
Kommer ni att lyfta fram Ojnareskogen i valrörelsen?
– Ja, det tror jag absolut. Det handlar om synen på naturvård och biologisk mångfald. Det räcker inte, som regeringen gör, att lämna propositioner som talat vackert om miljö utan också se till att det finns ett starkt naturskydd i verkligheten. 
 
Ärendet är emellertid inte avslutat då domen kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Oscar Örum