Reklambyrån Nord DDB hade något av en svacka under 2017 men 2018 vände det uppåt med besked.

Omsättningen ökade under 2017 med 30 procent till 467 miljoner kronor. Byrån, som bland annat jobbar med McDonalds, ökade byråintäkten med 42 procent till 187 miljoner. Rörelseresultatet ökade med 142 procent till 29,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen, räknad på intäkt ökade med 6,6 procentenheter till 16 procent. Antalet anställda ökade från 119 till 168 snittanställda.
Personalkostnaderna ökade med 35 procent till 122 miljoner kronor.

Intäkt per anställd ökade med 1 procent till 1,111 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd minskade med 4,3 procent till 726 000 kronor.