Styrelsen och vd var inte överens. Därför slutar Nobel Medias vd.

Det är Mattias Fyrenius som lämnar Nobel Media:

Lars Heikensten, vd i Nobelstiftelsen, skriver i ett pressmeddelande:

”Nobel Media är en av flera publika enheter och ambitionen framåt är att öka samarbetet mellan de olika verksamheter som har till uppgift att informera om Nobelpriset och skapa engagemang kring vetenskap, forskning, utbildning och humanism”.

Mattias Fyrenius skriver också ett pressmeddelande:

”Det har varit sex väldigt roliga år och jag önskar såväl Nobel Media som Nobel generellt all lycka till i framtiden. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit under de här åren men det har blivit tydligt att vi har lite olika syn på hur verksamheten ska bedrivas och då känns det självklart och enkelt att i samförstånd gå skilda vägar”.