Nobel Media har hittat en ersättare till Mattias Fyrenius, som slutade som vd efter meningsskiljaktigheter om hur företaget skulle utvecklas.

Det var i mitten av januari som beskedet om hans avgång kom, låt vara att Mattias Fyrenius ännu är vd för Nobel Media enligt Linkedin.

Hans efterträdare hämtas internt. Det är Laura Sprechmann, tidigare vice vd och ansvarig för Nobel Medias externa samarbeten, som blir ordinarie vd på Nobel Media.

”Med sitt engagemang, sin gedigna bakgrund och sin erfarenhet från både medieområdet och internationellt arbete är jag övertygad om att Laura Sprechmann är den rätta personen att leda Nobel Media i det fortsatta arbetet med att utveckla Nobelprisets utåtriktade verksamhet”, kommenterar Nobel Medias styrelseordförande Lars Heikensten.