– Vi vill uppmuntra och underlätta för nya röster att höras under Almedalsveckan genom att locka organisationer eller företag som av olika skäl annars inte hade besökt Visby, säger Rebecka Hallerby, som är projektledare på New Republic.
Inför Almedalsveckan hjälper New Republic till med att ta fram seminarieupplägg med bland annat frågeställningar och förslag på paneldeltagare. New Republic står även för ljud och ljus samt moderering.
 
På fredagskvällen anordnas ett mingel på Sjöbergs bakgård för alla som deltagit under Open Friday.
 
Vilka får ansöka?
– Organisationer och företag som gärna drivs av unga. Det kan till exempel vara en organisation som drivs ideellt eller ett startupföretag. Aktörerna ska vara ovana Almedalsbesökare som aldrig eller bara enstaka gånger tidigare medverkat under veckan, avslutar Rebecka Hallerby.
 
här anmäler du dig
Intresserade aktörer skickar en ansökan till rebecka.hallerby@newrepublic.se med en kort beskrivning av organisationen/företaget och varför ni önskar ta del av erbjudande samt ett par meningar om hur ni skulle nyttja arenan under fredagen. Vid många ansökningar anordnas en tävling där alla som vill kan rösta på vilka de helst vill höra i Almedalen.