Public affairs-byrån New Republic utser en femte partner, tillika byråns första manliga.

I april 2019 värvades Mattias Keresztesi, då policychef på Moderaternas riksdagskansli. Nu utses han till New Republics femte partner. Alla partners ska vara åtminstone seniorkonsulter.

“Mattias Keresztesis djupgående förståelse för opinionsbildning och politiskt beslutsfattande i kombination med förmågan att hitta hållbara lösningar på svåra samhällsutmaningar har snabbt gjort honom till en av våra nyckelmedarbetare”, motiverar  Olle Schubert, vd på New Republic, som i dag har 20 medarbetare.

Sedan tidigare har New Republic enkom kvinnliga partners: Sara Bargi, Maria Eklöf, Louise Pons och Malin Sahlén.

Gruppen huvudägare i byrån är mer manlig: Johannes Hylander, Jean-Daniel Maurin, Olle Schubert och Paulo Silva.