Det börsnoterade undersökningsföretaget Nepa ökade under det andra kvartalet sina intäkter, men rörelseresultatet är fortsatt negativt.

Under det andra kvartalet ökade Nepa omsättningen med 9,1 procent till 71 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 14 procent till 55 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från -1,2 till -0,4 miljoner kronor.
”Vi arbetar på och levererar enligt den plan som vi satt så vi är jävligt stolta att kunna presentera en tillväxt 53 kvartal i rad nu. Det är naturligtvis tråkigt att den svenska aktiemarknaden inte riktigt förstår oss på samma sätt som de uppskattar liknande bolag i USA. Se på Medallia och Qualtrics”, berättar Nepas vd Fredrik Östgren, via mejl.

Under perioden fick Nepa in Nent och Storytel som nya kunder.