”Oavsett vilken regering Sverige får måste riksdagspartierna fortsätta att samarbeta om miljö- och klimatpolitiken. Om Sverigedemokraterna ges stort inflytande i riksdagen finns det en betydande risk att det kommer att ha en negativ påverkan på möjligheterna att genomdriva viktiga miljöpolitiska förslag”, skriver Naturskyddsföreningen, i ett utskick.

tio miljöpolitiska förslag som stöds av en riksdagsmajoritet, enligt Naturskyddsföreningen
* Fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen (uppgår i dag till 12 miljarder kronor, enligt Naturskyddsföreningen).

* Se till så att flyget betalar en större del av sina miljökostnader.

* Ta fram en klimathandlingsplan som minskar utsläppen med minst sex procent per år.

* Uppnå en blocköverskridande överenskommelse för att främja ekologisk produktion.

* Öka miljöersättningarna till betesmarker.

* Stärk skyddet i Sveriges marina skyddade områden och öka andelen till minst 20 procent.

* Verka för att bottentrålning förbjuds i hela EU.

* Öka målet för återvinning av plast till 70 procent.

* Verka globalt och inom EU för lättillgänglig information om varors kemikalieinnehåll.

* Ge statliga bolag ett tydligare uppdrag att bidra till miljömålen.