I dag presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Avskaffa klimatskadliga subventioner” på ett morgonseminarium på Victoriabiografen i Stockholm. Naturskyddsföreningen har också lyckats sälja in rapporten till Dagens Nyheter.
 
I rapporten Naturskyddsföreningen att ”skatteundantag för fossila bränslen” är den största posten på 12, 3 miljarder, enligt Naturskyddsföreningen. Två kommer ”skattebefrielse för inrikesflyget” med 6,4 miljarder och ”reseavdraget” på 5,6 miljarder.
Som Naturskyddsföreningen ser det har Sverige lovat att ”fasa ut de klimatskadliga subventionerna”, något som även Parisavtalet uppmanar till.
Inför valet kräver Naturskyddsföreningen att alla partier ”medger problemet och stakar ut en plan för att fasa ut merparten av de klimatskadliga subventionerna under den kommande mandatperioden”.
 
Är detta ett inlägg i valrörelsen?
”Ja, det är en av våra prioriterade valfrågor. Det här handlar ofta om 50-60 år gamla subventioner som motverkar effektiv klimatpolitik och ansvarsfull ekonomisk politik, och är en bidragande orsak till att de svenska utsläppen inte minskar. Varken nuvarande regering eller den förra har tagit itu med problemet, och inför kommande val och mandatperiod kräver vi att partierna medger systemfelet och lanserar planer för att få bort dem”, säger Naturskyddsföreningens pr-chef Jesper Liveröd i en mejlintervju.

Hur ska ni göra för att få era ståndpunkter om subventionerna spridda även till väljarna?

”Vi har satsat på både sakkunskap och en kraftfull, strategisk kommunikationsavdelning, och i valrörelsen är det ovärderliga ingredienser för att övertyga väljare, politiker och media att prioritera klimatansvar. Frågan om de subventionerna till klimatskadlig verksamhet är anmärkningsvärd och har många ingredienser för att engagera; enorma kostnader för statskassan, enormt klimatskadliga och obegripligt politiskt eftersatta. Oavsett om man bryr sig om klimatet eller vad statskassan ska bekosta är subventionerna absurda, och svenska politiker kan göra något åt dem.”

Kommer fler aktiviteter kring detta, kanske med er byrå Reform Act?
”Kanske. Vi är förväntansfulla på vad vårt samarbete kan resultera i, men till en början har vi börjat titta på hur vi med inspel från dem kan folk- och opinionsbilda kring frågor som rör de riktigt allvarliga hoten mot biologisk mångfald, fundamenten för hela civilisationen”.