Efter tre års funderingar har Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnat förslag på effektivare kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

De två myndigheterna föreslår bland annat att ett nationellt råd inrättas för ”samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och högskolor”. Rådet skulle kunna heta Nationellt råd för framtidens vårdkompetens och knytas till Socialstyrelsen med ett eget kansli.

Rådet ska sedan jobba med att ”etablera ett effektivt samarbete med sex sjukvårdsregionala råd, ett i varje sjukvårdsregion, som regioner och lärosäten gemensamt ansvarar för i samarbete med kommunerna.” De regionala rådens uppgift är se över huvudmännens kompetensbehov och att samordna utbildning.