Omsättningen för Narva inklusive förvärvade dotterbolag uppgick under 2017 till 91 miljoner kronor. Själva byrån Narva ökade omsättningen med 20 procent till 76 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 7,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 1,2 procentenheter till drygt 10 procent.

Antalet anställda ökade med tio till 49.